Bezpieczeństwo maluszków oddawanych do żłobków jest dla rodziców sprawą nadrzędną. Rodzice powinni wiedzieć jak mogą sprawdzić działalność takiej placówki, aby mieć pewność, że dziecko będzie tam bezpieczne i objęte właściwą opieką.

     Kluby malucha mogą przyjmować dzieci tylko do 5 godzin dziennie, gdyż nie spełniają większych wymagań lokalowo-sanitarnych nałożonych ustawą na placówki świadczące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Warto zapoznać się rozporządzeniem, które obowiązuje wszystkie prywatne placówki zajmujące się opieką nad najmłodszymi. Najważniejszym dokumentem jest Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

Gdzie zacząć szukać?

Na początku radzimy zajrzeć się na stronę Urzędu Miasta Warszawa, gdzie dostępny i na bieżąco aktualizowany jest wykaz placówek, które podlegają kontroli z ramienia Prezydenta Miasta. Tylko te placówki spełniają wszystkie niezbędne wymogi, aby legalnie organizować opiekę takim maluszkom.
http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/PS/Ewidencje_rejestry/Rejestr+zlobkow+i+klubow+dzieciecych.htm

Kiedy już wybierzemy placówkę…

W momencie kiedy wybieramy się do wybranej placówki, możemy poprosić jej właściciela o wgląd w dokumenty odnośnie:
• Odbioru lokalu przez Państwową Straż Pożarną
• Odbioru lokalu przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną
• Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Urzędu Miasta
• Niezbędnych kwalifikacji kadry
• Koniecznych atestów na wyposażenie placówki

Bądź obserwatorem…

Jako rodzic skup się na standardzie jaki oferuje placówka. Dobra organizacja i kadra z pasją to serce każdego żłobka. Nie powinno się jednak zapominać, że standardy higieniczne, wyposażenie lokalu, czy rodzaj oferowanych dań, również wywierają wpływ na jakość opieki i samopoczucie naszych dzieci. Biorąc pod uwagę najczęstsze skargi rodziców, sprawdź czy dzieci śpią na materacach, czy placówka dysponuje leżakami. Czy krzesła i stoły dostosowane są do wymagań ergonomicznych dzieci i posiadają niezbędne atesty. Sam kontroluj czystość placówki. Kiedy odbierasz malucha, rozejrzyj się i sprawdź jak wygląda żłobek.