Żłobek „Bąbel” jest placówką świadczącą profesjonalne usługi z zakresu dziennej opieki nad dziećmi w wieku od 6 m-cy do 3 lat w Rembertowie. Żłobek został wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Stołecznego Warszawy prowadzonego przez Prezydenta Warszawy pod numerem 94/Z/2013 dnia 3 czerwca 2013.

Jesteśmy pierwszym żłobkiem w Rembertowie posiadającym wpis potwierdzający spełnienie rygorystycznych wymagań przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 roku. Lokal przygotowywany jest zgodnie z wymogami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Wyposażenie i meble Żłobka posiadają atesty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wszelkich wymagań norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny produktów dla dzieci. Bąbel to kolorowy, ciekawy świat w którym dzieci czują się radośnie i bezpiecznie. Placówka posiada 3 pomieszczenia: jadalnię, sypialnię, salę zabaw oraz 2 łazienki, a także ogród który jest doskonałym miejscem zabaw na świeżym powietrzu.

Bąbel oferuje:

* kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

* nowoczesne metody pedagogiczne wspierające aktywność dziecka,

* maksymalnie korzystne warunki rozwojowe ( wychowawcze i edukacyjne ) w atmosferze pełnej akceptacji,

* bezpieczny pobyt w placówce powyżej 5 godzin dziennie, oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

* wspieranie aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości

społeczno - kulturalnej i przyrodniczej oraz budowanie systemu wartości.

* wyżywienie, którego forma jest ustalana indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do osobistego obejrzenia żłobka.

Prowadzimy opiekę również w niepełnym wymiarze godzin. Zapraszamy